[]
[]
FORUM VIŠE NIJE U FUNKCIJI

Aktuelne teme i sveže novosti, te pomoć u vezi SFI možete dobiti na više načina. Ovo su samo neki od njih:

1. sam SFI FORUM je fenomenalan i neiscrpan izvor informacija te pojašnjenja, pogotovu za najaktuelnije teme i novosti, s obzirom da je na kompanijskom forumu i sam vlasnik SFI Gery Carson redovan i veoma aktivan: https://www.sfimg.com/forum/

2. na ovom linku: https://www.sfimg.com/MyAccount/upline naćićete kontakt podatke ( email adrese ) vašeg sponzora, co-sponzora i gornje ( "upline" ) linije. Kontaktirajte svog sponzora odnosno prvu osobu na toj listi koja ima TL - Team Leader rang i čiji jezik znate. Koji SFI rang koja osoba ima znaćete po skraćenicama pored imena osobe: Bronze Team Leader ( BTL ), Silver Team Leader ( STL ), Gold Team Leader ( GTL ), ili Platinum Team Leader ( PTL ). Uvek najpre krenite od svog sponzora / co-sponzora , pa ako ta osoba ne odgovori pitajte sledeću sa liste. Te osobe vas mogu uputiti i na druge izvore pomoći: korisna videa, tekstove, webinare, timske forume odnosno facebook grupe za podršku i drugo.

3. Kada se ulogujete u svoj SFI nalog, na samom vrhu strane, gore desno, imate opciju pretrage. Tu samo krenite da kucate na Engleskom termin / pojam koji vas zanima i dobićete pregršt korisnih linkova sa potrebnim objašnjenjima. Na dnu svake strane u vašem SFI nalogu nalazi se ugrađeni Google prevodioc na više jezika.

4. SFI bazu znanja i razjašnjenja svih termina i pojmova možete naći na ovom linku: https://www.sfimg.com/Support/

5. Pročitajte 30 Launchpad lekcija više puta. Kada se ulogujete u svoj SFI nalog na vrhu strane pa desno videćete zeleno "dugme" ("sličicu") na kojem piše LAUNCHPAD. Kliknite tu i otvoriće vam se spisak 30 Launchpad lekcija. Direktni link je: https://www.sfimg.com/LaunchPad/ Sa desne strane na svakoj od lekcija imate i ugrađeni Google prevodioc na više jezika.

6. Redovno pratite novosti kompanije: http://news.sfimg.com/

7. Svakoga dana posetite i ASK SC TAB ( karticu ) i pročitajte pitanja i savete drugih SFI članova. Iz toga možete puno naučiti a dobićete i 1 VP ako ocenite dovoljno odgovora: https://www.sfimg.com/Home?tab=ask_sc

8. Pročitajte obavezno 20 Pravila Uspeha od samog vlasnika Gery Carsona: https://www.sfimg.com/ROS/Index

9. Pročitajte više puta Kompenzacioni Plan, kako biste znali za šta ste plaćeni te samim tim i šta trebate da uradite da biste zaradili novac od SFI: https://www.sfimg.com/Reference/CompPlan